Personvernerklæring

Generelt

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

 • Forklare hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine
 • Fortelle deg om hvilke rettigheter du har

Personvernerklæringen gjelder bruk av våre tjenester, samt besøk på våre nettsider fra og med 20. juli 2018.

Terminologi

For at du skal forstå denne erklæringen har vi definert en del viktige begreper:

 • Personopplysninger er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.
 • Anonymiserte opplysninger er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg som enkeltperson
 • Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.
 • Kunde er enhver som abonnerer på, kjøper eller bruker våre tjenester.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg?

Vi samler inn personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon om deg som kunde eller bruker, herunder navn og kontaktdetaljer. For at vi skal kunne bistå med å stifte et aksjeselskap, behøver vi detaljerte personopplysninger om deg og eventuelt andre personer som skal ha en rolle i selskapet. Det er frivillig å utlevere slike personopplysninger til oss, men også helt nødvendig for at vi skal kunne levere våre tjenester.
 • Opplysninger om kundeforholdet, så som hvilke tjenester du har kjøpt, faktura- og betalingsopplysninger, markedsføringstillatelser og eventuell kontakt med kundeservice.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene,f.eks. aktivitetslogger og teknisk informasjon om enheten som du bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc) og opplysninger samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier.
 • Opplysninger som brukes til identifikasjon av deg som kunde, så som brukernavn og passord.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Hovedregelen er at opplysninger som vi samler inn om deg bare blir brukt av EnklereStart.no AS, men opplysninger kan i en del tilfeller bli utlevert til andre selskaper dersom det er pålagt ved lov eller når vi bruker underleverandører til å levere produkter og tjenester for oss.

 • Selskaper innen ECIT-konsernet (vårt morselskap) når du samtykker eller det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, eksempelvis når det er nødvendig for å levere våre tjenester til deg.
 • Databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar særlige forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med personvernlovgivning og våre krav, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området.
 • Andre parter med ditt samtykke

Vi kan også utlevere informasjon:

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.
 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, salg av EnklereStart.no AS sine eiendeler eller overføring av tjenester til et annet selskap.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Som mange andre nettsteder bruker også vi informasjonskapsler («cookies») og liknende teknologier på våre nettsteder og andre digitale tjenester. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre nettsteder som er mest populære, herunder hvilke sider brukerne besøker og hvor lenge. Informasjonen brukes for eksempel til ytelse, utvikling og analyse av tjenester og målretting av annonser på internett.

Hva er dine rettigheter?

De som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger EnklereStart.no AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Hvordan kontakte oss?

Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen er:

EnklereStart.no AS - Foretaksregisteret NO919117893MVA Espehaugen 32
5258 BLOMSTERDALEN

Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplyninger kan du kontakte oss på hallo(a)enklerestart.no.