Etablering

Valg av selskapsform – hva skal jeg velge?

Før du starter firma bør valg av selskapsform vurderes nøye. De ulike selskapsformer har betydning for skatt, rettigheter, plikter og risiko. Sannsynligheten er stor for at du vil leve med selskapsformen så lenge selskapet eksisterer.

Hvilke ulike selskapsformer kan jeg velge mellom?

I Norge har småbedrifter i utgangspunktet 3 selskapsformer å velge mellom:

  • Enkeltpersonforetak
  • Aksjeselskap (AS)
  • Ansvarlig selskap (ANS/DA)

I tillegg har vi Norsk Utenlandsk Foretak (NUF). Denne selskapsformen er i stor grad som aksjeselskap, men hvor morselskapet er registrert i utlandet. Denne selskapsformen var vanlig før krav om aksjekapital for aksjeselskap ble satt ned fra kr 100 000 til kr 30 000.

Enkeltpersonforetak

Faller valg av selskapsform på enkeltpersonsforetak driver som selskapet selv for egen regning og risiko. Dette betyr i praksis at du vil bære det fulle og hele økonomiske ansvaret for selskapets forpliktelser. Går enkeltpersonforetaket konkurs vil du personlig bære ansvarlig for selskapets gjeld. På den positive siden har enkeltpersonforetak færre krav til formaliteter eller ingen krav til egenkapital.

Aksjeselskap (AS)

Ønsker du å unngå personlig risiko er aksjeselskap et smart valg av selskapsform. I et aksjeselskap eier du ikke selskapet direkte, som ved enkeltpersonforetak, men kontrollerer selskapet indirekte gjennom aksjer. Du vil heller ikke være personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser.

Skal du starte AS?
Visste du at vi kan hjelpe deg med å starte AS?
Kom i gang

Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Et ansvarlig selskap deles inn i to ulike selskapsformer, ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA). Forskjellen mellom ANS og DA er at i et ANS har alle deltakerne personlig ansvar, i solidaritet, for selskapets forpliktelser og gjeld. I praksis betyr dette at om en deltaker ikke kan betale, så kan kravet fremmes for hvem som helst av de andre deltakerne. Et selskap med delt ansvar (DA) kan deltakerne kun belastes med opptil sin eierandel.

Valg av selskapsform

Du bør tenke nøye gjennom valg av selskapsform for du starter for deg selv eller etablerer selskap. Selskapsformen aksjeselskap har de siste årene blitt mer populær og aksjeselskap er i større grad blitt mer aktuell for folk flest. Aksjekapitalen er nå satt ned til kr 30.000 og det er gjort vesentlig forenkling i kravene til drift av aksjeselskap. Dette kombinert med at myndighetene har signalisert videre forenkling gjør selskapsformen svært populær.

Få våre beste tips og råd

Etter å ha hjulpet tusenvis med å starte AS har vi samlet våre beste tips og råd