Etablering

Hvor lang tid tar det egentlig å starte AS?

Har du endelig bestemt deg for å starte AS? Mange undervurderer hvor lang tid det tar å starte AS. I denne artikkelen skal vi prøve å svare på dette så godt som mulig.

Før du leser videre anbefaler vi deg å sette deg inn i prosessen med å starte AS.

Hvert år hjelper vi tusenvis med å starte sitt AS. Et av de vanligste spørsmålene vi får i den forbindelse er hvor lang tid det tar.

Hvor lang tid tar det å starte AS?

Mange ser til Brønnøysundregistrenes side etter svaret på hvor lang tid det: tar å starte AS.

Å starte AS tar lengre tid enn hva Brønnøysundregistrene oppgir på sine sider, da dette kun viser Foretaksregisterets saksbehandlingstid. Ikke behandlingstid i bank mm.
(Brønnøysundregistrene viser hvor lang tid de bruker på å registrere AS i sine registre.)

Dette er dessverre ikke hele sannheten

Du kan på brreg.no se hvor lang saksbehandling de til enhver tid har. En viktig detalj er at Brønnøysundregistrenes side kun ser hvor lang tid det tar for dem å registrere ditt AS. Forvirret nå? Det skjønner jeg!

Forvirret nå? Det skjønner jeg. La oss forklare!

Før Brønnøysundregistrene kan starte registreringen av AS’et, er det en del formaliteter som må på plass.

  1. Selskapet skal stiftes
  2. Bankkonto skal opprettes
  3. Aksjekapitalen skal innbetales
  4. Banken skal bekrefte aksjekapitalen
  5. Registrering i Brønnøysundregistene kan starte

Det er altså 4 steg som skal gjennomføres før registrering i Brønnøysundregistrene kan starte.

Hvor lang tid tar dette, tenker du kanskje nå. Heldigvis er dette noe vi har statistikk på.

Statistikk basert på tusenvis av selskaper

Vi har statistikk fra hvert av de tusenvis av selskapene vi hvert år hjelper å starte. Dette betyr at vi med stor presisjon kan anslå hvor lang tid det faktisk tar fra prosessen starter til selskapet har organisasjonsnummer.

Basert på tusenvis av registrerte selskaper vet vi at det vanligvis tar mellom 10 og 23 dager å stiftelse selskapet, opprette bankkonto, betale inn aksjekapitalen og få aksjekapitalbekreftelse.

Altså; fra man starter prosessen med å etablere selskapet, tar det vanligvis 10-23 dager før vi kan starte prosessen med å registrere selskapet i Brønnøysundregistrene.

Så hvor lang tid tar det egentlig å få org.nr?

I eksempelet over så vi at Brønnøysundregistrene har 12 arbeidsdagers saksbehandlingstid fra aksjekapitalen er bekreftet av banken til registrering har funnet sted.

Basert på vår statistikk at det tar 10-23 dager (median og gjennomsnitt) å få aksjekapitalbekreftelse, pluss 12 arbeidsdager hos Brønnøysundregistrene blir svaret som følger:

26-39 dager? Det var mye!

Det skjønner vi godt! Dessverre er det ikke mulig å påvirke Brønnøysundregistrenes saksbehandlingstid. De prioriterer ettersom registreringsmeldingene blir sendt inn. Å snike i køen er ikke mulig.

Haster det å starte AS?
Hos oss er det mulig å komme i gang med AS på svært kort tid. Vi har såkalte hylleselskaper - ferdigregistrerte AS - tilgjengelig for umiddelbar overlevering.
Les mer om hylleselskap

Heldigvis er det en del ting som kan gjøres for å påvirke tidsaspektet frem til registrering i Brønnøysundregistrene, altså disse 10-23 kalenderdagene. I hovedsak to ting:

  • Hvor rask du selv er med de tingene som må gjøres på din side for å komme i gang
  • Velge en bank som er rask (vi har statistikk på dette. Spør oss gjerne på chatten!)

Det er ikke til å stikke under en stol at mye av tiden går vekk på bankenes side når konto skal opprettes og aksjekapitalen bekreftes. Det å velge en bank som er rask på dette kan, i tillegg til at du selv er rask med tingene du må gjøre, være med å påvirke prosessen betraktelig.

Men konkurrentene deres sier noe annet…

Vi er dessverre klar over at flere av våre konkurrenter påstår at det å starte AS går mye raskere.

For oss er fornøyde kunder det aller viktigste for oss. Det å gi et realistisk bilde av hvor lang tid det tar å starte AS, er derfor en viktig del av det.

Sannheten er den at formalitetskravene til å starte AS i Norge er veldig strenge. Prosessen skal skje på en bestemt måte, og det er ikke mulig å avvike på dette.

Stiftelse –> Bankkonto –> Aksjekapitalbekreftelse fra bank –> Registrering i Brønnøysundregistrene

Sånn er prosessen og den kan ikke avvikes fra.

Strenge krav til bankene ved opprettelse av kundeforhold

For blant annet å unngå hvitvasking og terrorfinansiering, stiller Finanstilsynet strenge krav til bankene ved opprettelse av konto for nye AS.

Dette er en av tingene som påvirker hvor lang tid det tar å starte AS’et ditt.

Å velge en bank med gode rutiner og struktur, kan derfor være med på å påvirke prosessen i positiv retning.

Vil EnklereStart.no være en flaskehals?

Det korte svaret; nei.

Som Norges ledende aktør på etablering av AS er vi ikke en flaskehals i denne prosessen. Tvert i mot; vi har automatisert hele prosessen knyttet til selskapsdokumenter og registrering i Brønnøysundregistrene, slik at disse tingene går uten opphold.

Du kan derfor med trygghet velge EnklereStart.no som din samarbeidspartner, når du skal starte AS.

Skal du starte AS?
EnklereStart.no kan hjelpe deg med å starte AS fra A til Å. Enklere og tryggere blir det ikke!
Les mer

Ferdigregistrert AS - såkalt “hylleselskap”

Har du ikke tid til å vente på organisasjonsnummer gjennom den vanlige prosessen med å starte AS? I så fall kan et såkalt hylleselskap være en god løsning.

Et hylleselskap er et ferdigregistrert AS som kan overtas på dagen. Våre hylleselskap er helt nylig registrert og vi garanterer at det er fritt for historikk og heftelser.

Lurer du på noe? Spør oss gjerne om råd på chat’en.

Få våre beste tips og råd

Etter å ha hjulpet tusenvis med å starte AS har vi samlet våre beste tips og råd