Etablering

Hva skal selskapet hete?

Alle selskaper som registreres i Foretaksregisteret må ha et godkjent selskapsnavn.

For aksjeselskap skal selskapsnavnet inneholde «as» eller «aksjeselskap», og det er en rekke andre navneregler/formaliakrav som må følges.

Holdingselskap er per definisjon ett helt normalt aksjeselskap med spesifikt formål. Samme regler gjelder derfor for holdingselskap som for aksjeselskap.

Krav til selskapsnavn for aksjeselskap

Generelle krav er:

Må minst inneholde tre bokstaver fra det norske alfabet

 • Bare bestemte tegn er lov, i tillegg til selskapsnavnet
 • Ikke bare navn på land, fylke eller kommune
 • Ikke nøyaktig likt et annet selskapsnavn som er registrert
 • Ikke et selskapsnavn som kan villede eller vekke forargelse

Bestemte tegn som er lov som en del av foretaksnavnet:

 • Norske bokstaver: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
 • Bokstaver med aksenter og tødler. Med aksenter: À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ý. * Med tødler: Ä, Ë, Ï, Ö,
 • Mellomrom
 • Matematiske tegn: Sifrene fra 0-9, pluss-, minus-, gange-, divisjons-, likhets- og prosenttegnet
 • Ortografiske tegn: Komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek, kolon, semikolon, skråstrek, apostrof, parenteser (dvs. ‘(‘ og ‘)’ ), paragraf og &-tegnet (sakset fra altinn.no)

Velges det et foretaksnavn som kan forveksles med f.eks. registrerte domenenavn, selskapsnavn eller varemerker, vil eier ha anledning til å klage.

Skal du starte AS?
EnklereStart.no kan hjelpe deg med å starte AS. Helt kostnadsfritt for deg som gjør det meste selv, eller du kan velge å betale for bistand.
Mer om EnklereStart.no

Identiske selskapsnavn krever samtykke

Man kan ikke etablere et selskap med samme foretaksnavn som et annet selskap i Foretaksregisteret, uten samtykke. Selv ikke med annen selskapsbetegnelse. F.eks. vil selskapsnavnet «EnklereStart.no AS» og «EnklereStart.no ANS» ansees for å være like, og på så måte i brudd med reglene for selskapsnavn.

Planlegg nøye

Husk at for like foretaksnavn, til tross for at navnet er lovlig, øker faren for sammenblanding av ditt selskap og dine konkurrenter. Faktorer som vi blant annet anbefaler å ta vurdere i planleggingen av selskapsnavn er:

 • Er domenenavnet ledig?
 • Kan selskapets domenenavnet enkelt oppgis muntlig, uten fare for feilstavelser eller sammenblanding?
 • Er selskapsnavnet selvforklarende for hva virksomheten driver med?
 • Er selskapsnavnet for likt andre virksomheter?
 • Er brukernavn og hashtag i sosiale medier ledig eller lett å tilegne seg?

«… vi har jo planene klare, men finner ikke et selskapsnavn»

For mange kan mangel på kreativitet og «det perfekte selskapsnavn» være en forhindrende barriere i forhold til å etablere selskap. I slike tilfeller har du som gründer to alternativer

 1. Anledning til å markedsføre dine produkter og tjenester under annet markedsføringsnavn
 2. Endre selskapsnavnet etter at selskapet er registrert

På denne måten trenger du ikke å ha «det perfekte selskapsnavn» klart i det selskapet skal etableres.

Hvordan vet jeg om firmanavnet er ledig?

Ved hjelp av vårt verktøy kan du enkelt sjekke om firmanavnet du ønsker å benytte for ditt selskap er ledig. Sjekk om firmanavnet er ledig og få hjelp til å komme i gang med ditt aksjeselskap i dag.

Hva skal holdingselskapet hete?

De fleste velger i dag å etablere et holdingselskap for å eie og forvalte aksjene i ett driftsselskap.

Holdingselskap må følge navnereglene som gjelder for aksjeselskap. Utover dette kan selskapet hete hva som helst. Her finner du eksempler på vanlige navn på holdingselskap.

Vanligvis navngis holdingselskapet som «XYZ» Holding AS eller «XYZ» Invest AS, hvor «XYZ» byttes ut med f.eks. initialene til eieren.

Eksempler på navn på holdingselskap om du heter Peder Olsen:

 • Peder Olsen Holding AS
 • PEOL Invest AS
 • PEOL Holding AS
 • Olsen Invest AS
 • Olsen Holding AS

Gjør det enkelt

Ikke kompliser navnevalget, og da spesielt for holdingselskapet ditt. Navnet på selskapet kan når som helst endres. Gjør navnevalget enkelt og kom raskest mulig i gang med virksomheten din.

Start AS med EnklereStart.no

Skal du starte aksjeselskap eller holdingselskap? EnklereStart.no hjelper deg i gang med ditt selskap – enten ønsker å gjøre litt selv eller la oss ta oss av hele registreringsprosessen.

Få en oversikt over prosessen fra A til Å og se hva vi kan tilby. Vi hjelper deg å starte aksjeselskap enkelt og trygt – i rakettfart!

Starte AS med EnklereStart.no?
Helt gratis for deg som er trygg på prosessen og gjør alt selv! Ikke helt trygg på prosessen? Frykt ikke - EnklereStart.no kan hjelpe deg også.
Les mer om hva EnklereStart.no tilbyr

Få våre beste tips og råd

Etter å ha hjulpet tusenvis med å starte AS har vi samlet våre beste tips og råd