Holdingselskap

Fra privat eierskap til holdingstruktur

Jeg eier et selskap privat, men ønsker å eie selskapet gjennom et holdingselskap – hvordan gjør jeg det?

Mange eier et selskap privat. Det kan være et nystiftet selskap, et etablert selskap eller kanskje børsnoterte aksjer. I mange tilfeller kan det være en fordel å eie et selskap gjennom et holdingselskap fremfor å eie dette privat. Her kan du lese mer om fordeler ved å opprette et holdingselskap.

Men hvordan går man frem for å flytte eierskapet over til et holdingselskap? Det første du må gjøre er å stifte holdingselskapet. Etter at holdingselskapet er opprettet, er du klar til å overføre ditt private selskap over til holdingselskapet.

Vi skal her forklare de to vanligste fremgangsmåtene:

Alternativ 1 er gjennom en såkalt «restrukturering».

Alternativ 2 er å selge selskapet fra deg privat og over til holdingselskapet. Hvilket alternativ som passer best for deg variere fra situasjon til situasjon. La oss se nærmere på hver av disse alternativene nedenfor.

Alternativ 1 – restrukturering

Den vanligste motivasjonen for å foreta en restrukturering fremfor et vanlig salg, er for å sikre at man overfører selskapet skattefritt. Loven åpner for at man kan gjøre en slik restrukturering gjennom en såkalt «trekantfusjon». Vi kan illustrere dette gjennom fire steg:

Trekantfusjon
(Illustrasjon)

Steg 1 beskriver situasjonen slik den er i dag. Deretter stifter aksjonæren et nytt heleid selskap som vil fungere som et holdingselskap (Steg 2). I steg 3 stifter det nye holdingselskapet et nytt tomt datterselskap. På denne måten gjør man alt klart for å overføre det privateide selskapet med alle sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser inn i det nye datterselskapet (steg 4).

For å gjennomføre restruktureringen trenger man altså å stifte to selskaper (steg 2 og 3), samt utarbeide en såkalt «dokumentpakke» for å gjennomføre trekantfusjonen i steg 4. Den lovpålagte dokumentpakken (fusjonsplan, protokoller m.m.) kan virke uoversiktlig for mange. En av våre rådgivere bistår deg gjerne med å utarbeide denne dokumentpakken dersom du ønsker det!

Fordelen med en slik restrukturering, er at man går fra en situasjon med personlig eide aksjer til å eie aksjene gjennom et holdingselskap, uten at dette utløser beskatning for aksjonæren. En slik restrukturering vil særlig være aktuelt i tilfeller hvor den virkelige verdien av selskapet er vesentlig høyere enn kostprisen. Dette er ofte tilfeller man gjerne ser hos mer etablerte selskaper.

Merk ellers at det vil påløpe noen transaksjonskostnader ved en slik restrukturering. Dersom det ikke foreligger særlig merverdier i selskapet som flyttes, vil det kanskje ikke være så mye skatt å spare. Da vil det heller ikke lønne seg å velge denne fremgangsmåten.

Alternativ 2 – Salg av selskap fra personlig aksjonær til holdingselskapet

En enklere og raskere løsning (men som vil innebære realisasjon, og dermed beskatning) er å selge sitt private selskap direkte til holdingselskapet. Holdingselskapet må stiftes på lik måte som alternativ 1, men deretter selges selskapet direkte. En slik løsning gjør at det påløper lavere transaksjonskostnader og mindre tid, sammenlignet med en restrukturering. På den annen side vil man bli beskattet for en eventuell gevinst ved salg av selskapet. Nystiftede selskaper uten særlig merverdier vil kunne foretrekke denne løsningen.

Litt om transaksjoner med nærstående

Noen tenker at man kan selge selskapet til en «gunstig pris» og slippe skatt, siden man uansett selger til seg selv. Men holdingselskapet er ett eget juridisk subjekt, og da må man ha i bakhodet at transaksjoner mellom holdingselskapet og deg (privat) må være på armslengende avstand. Derfor må salg av selskapet skje til virkelige verdi på vanlige forretningsmessige vilkår. For å sikre at salget skjer til reell markedspris, er det krav om at salgsprisen av aksjene godkjennes av revisor (med noen unntak).

Hva med børsnoterte aksjer?

Mange eier også børsnoterte aksjer på privat hånd og lurer på om det er mer gunstig å eie dette gjennom et holdingselskap. Her vil vi minne om at man også har mulighet til å investere i børsnoterte aksjer gjennom en aksjesparekonto som man eier privat. Hvis formålet primært er å investere i børsnoterte aksjer, vil en slik aksjesparekonto gi mange av de samme fordelene som et holdingselskap, men uten de ekstra administrasjonskostnadene som påløper ved å opprette og drifte et holdingselskap.

Vi er her for å hjelpe deg

Vi håper du nå har litt mer forståelse for hvordan du kan gå frem for å oppnå en holdingstruktur. Dersom du ønsker bistand, kan vi hjelpe deg!

Få våre beste tips og råd

Etter å ha hjulpet tusenvis med å starte AS har vi samlet våre beste tips og råd