Holdingselskap

Fordeler med holdingselskap

Et holdingselskap er et aksjeselskap som har til intensjon å eie et eller flere andre selskaper, helt eller delvis, for dermed å kunne forvalte avkastningen som skapes i disse.

Hva kan man oppnå med å eie gjennom et holdingselskap?

Man oppnår flere fordeler ved å eie aksjeselskapet gjennom et holdingselskap:

  1. Mulighet for å utsette skatt på utbytte
  2. Mulighet for å reinvestere uten realisering av skatt
  3. Redusert risiko/risikospredning ved å drive flere selskaper eller investeringer

Utsatt skatt på utbytte

La oss si du eier 25 % av Drift AS gjennom holdingselskapet Ditt Holding AS. Øvrige eiere i Drift AS ønsker å ta ut utbytte på kr. 1 000 000,-, og du som minoritet har ikke mulighet til å stoppe utbyttet. Utbytte blir betalt ut og Ditt Holding AS får kr 250 000,- på konto. I og med at det er Ditt Holding AS som er eier av aksjene utløser transaksjonen ingen skatt på utbytte.

Les også: Kostnader med holdingselskap

I et scenario hvor du personlig hadde eide aksjene i Drift AS, ville du mer eller mindre ufrivillig måtte betale utbytteskatt på de samme kr 250 000,-. Utbytteskatten ville alene utgjort ca. kr. 60 000,-.

Reinvester uten realisering av skatt

Tanken med å la holdingselskapet, eller selskaper forøvrig, ta utbytte uten å skatte av gevinsten er at selskapet skal kunne reinvestere pengene. Jo større beløp AS Norge kan investere, jo mer verdiskapning. Som eier av Ditt Holding AS kan du derfor uavkortet reinvestere disse kr 250 000,- etter utbytte er utbetalt. Enten det måtte være i annen virksomhet, på børs, i eiendom, etc.

Men hva om jeg ønsker å ta ut litt utbytte?

Andre fordeler med holding er om du ønsker å delvis ta utbytte. I eksempelet over, hvor Ditt Holding AS har mottatt utbytte på kr. 250 000,-, kan det være du ønsker å ta ut deler av dette privat og investere resten. La oss si at du ønsker å ta ut kr. 100 000,- privat og investere resterende kr. 150 000,- i en ny virksomhet.

Du vil da med god samvittighet investere kr. 150 000,- i den nye virksomheten, samtidig som du tar ut utbytte fra Ditt Holding AS på kr. 100 000,- til deg selv. Av disse kr. 100 000,- må du personlig betale utbytteskatt.

Utbytteskatt blir først gjeldende når midlene utbetales til privatpersoner.

Risiko ved å drive flere selskaper

Et annet viktig argument for å eie gjennom et holdingselskap er at man tar ned risikoen ved å drive flere selskaper. Vi ser ofte at eierne av Drift AS ønsker å starte et nytt selskap. Samtidig legges eierskapet til Nye AS direkte og 100 % under Drift AS. I et slikt tilfelle risikerer Nye AS å gå konkurs, om Drift AS skulle gå konkurs.

Dette er en av de viktigste fordeler med holdingselskap.

Klar for å starte holdingselskap?
Funfact før du begynner. Visste du at et holdingselskap er et helt vanlig AS? Jepp - det stemmer!
Start holdingselskap nå!

Ulemper med et holdingselskap

Selv om det er mange fordeler med å eie et aksjeselskap gjennom et holdingselskap, kan det for noen være noen ulemper også. De fleste vil ha kostnader knyttet til drift av holdingselskapet. Kostnader til regnskapsfører, årsoppgjør, mm. Om holdingselskapet kun eier noen aksjer, og er uten aktivitet forøvrig, vil disse kostnadene normalt sett være små.

Ikke lengre revisjonsplikt

Tidligere sa aksjeloven at et holdingselskapet måtte revideres om selskapet «… på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap «. Dette betydde i praksis at om holdingselskapet kontrollerte andre selskaper, direkte eller indirekte, så vil selskapet være revisjonspliktig.

Nytt fra 01.07.2017 er at et morselskap kan beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres, om vilkårene for fritak fra revisjonsplikten oppfylles for konsernet totalt sett.

Les mer: Revisjonsplikt – hva er revisjon?

Bør jeg ha et holdingselskap?

Uavhengig av ulempene vil et holdingselskap vanligvis være å foretrekke. Om du har ambisjoner for aksjeselskapet du skal starte, vil et holdingselskap i fremtiden gi deg større fleksibilitet og handlingsrom.

Vi anbefaler å starte med et holdingselskap så tidlig som mulig, og stifte dette før du stifter selve driftsselskapet. I skulle overføre driftsselskapets eierandeler fra privatpersoner til et holdingselskap på senere tidspunkt, vil kunne bli en dyr affære – både i form av skatt og konsulentbistand.

Vil du vite mer om holdingselskap?
Vi har skrevet en laaang artikkel om holdingselskap. Vi har kalt den "den Ultimate Guide til holdingselskap". Møt bakeren Klaus og hans reise i planleggingen av sin gründerdrøm; sitt eget bakeri.
Vår Ultimate Guide til Holdingselskap

Få våre beste tips og råd

Etter å ha hjulpet tusenvis med å starte AS har vi samlet våre beste tips og råd